Vi elsker ull !

Bli kjent med våre ullkvaliteter

Les mer

Memini ull

Våre Memini-ullplagg er av høykvalitets, myk ull.

Om ull klør eller ikke avhenger av tykkelsen på fibrene. Dette måles i noe som heter my (µ – tusendedels millimeter) og kalles micron. Man får kjøpt ullplagg i forskjellig tykkelse, og de som opplever kløe bør kjøpe de aller tynneste kvalitetene. I dag skal alt norsk ullundertøy ligge innenfor den internasjonale kløgrensenfor ull, som er 27 my. Memini plagg har en My mellom 18-21.

Den mest brukte kvaliteten hos oss er blandingen 80% lammeull og 20% polyamid. Her er ullen blandet med polyamid for å forlenge holbarhetstid og styrke ullens kvaliteter.


Woolcell

Vårt ullundertøy kaller vi Woolcell. Dette er en blanding av 50% merino ull og 50% tencel. Tencel er et miljøvennlig tekstilmaterial som kommer rett fra naturen og utvinnes av cellulose fra trær. Det skårer meget høyt i rangeringen av miljøvennlige tekstiler, både når det gjelder råmateriale og produksjonsprosess. Dette materialet har mange av de samme gode egenskapene som ull. Ved å blande ull med tencel blir plaggene ekstra myke og slitesterke. De vil holde godt på passformen og føre fukt bort fra huden. Det finnes noen barn som har sart hud, og da kan man for eksempel bruke klær der ull er kombinert med en naturlig viskose kvalitet, som tenceleller bambus.

 

Our Memini wool garments are of high quality, soft wool.


If wool itches or not depends on the thickness of the fibers. This is measured in something called my (µ - thousandth millimeter) and is called micron. You get bought wool garments of different thickness, and those who experience itching should buy the very thinnest qualities. Today, all Norwegian woolen underwear is to be within the international woolen yarn, which is 27 my. Memini garments have a My between 18-21.
The most used quality of ours is the mixture 80% lamb wool and 20% polyamide. Here, the wool is mixed with polyamide to extend the shelf life and strengthen the wool's qualities.

Woolcell

Our wool underwear is called Woolcell. This is a mixture of 50% merino wool and 50% tencel. Tencel is an environmentally friendly textile material that comes straight from nature and is extracted from cellulose from trees. It scores very high in the ranking of environmentally friendly textiles, both in terms of raw material and production process. This material has many of the same good properties as wool. By mixing wool with tencel, the garments become extra soft and durable. They will keep fit and keep moisture away from the skin. There are some children who have delicate skin, and then one can, for example, wear clothes where wool is combined with a natural viscous quality, such as tencelial bamboo.

 

Ullas egenskaper

Det er en lang tradisjon her i Norge å bruke ull. Det eldste ullplagget vi har funnet her til lands er rundt 1700 år gammelt. Ull er et materiale med mange fantastiske kvaliteter. Den isolerer mot kulde og varme og kan ta opp 35-40 prosent fuktighet før den kjennes fuktig. Ull kan ta opp mye fuktighet uten at den føles våt og uten at den leder vekk varmen. I tillegg avgir ull varme når den tar opp fuktighet. Den krøllete fasongen på fibrene gjør at det blir plass til luft, og luft er viktig når det gjelder isolasjon. Ull har styrke og spenst og gir slitesterke plagg som kan brukes gang på gang! Et ullplagg trenger ikke å vaskes like ofte som andre kvaliteter, men må vaskes på riktig måte for å unngå krymping eller unødvending slitasje.

The tradition of wool

Norway has a long tradition of the use of wool. The oldest wool garment we have found here on land is around 1700 years old. Wool is a material with many fantastic qualities. It insulates against cold and heat and can absorb 35-40 percent moisture before it feels moist. Wool can absorb a lot of moisture without feeling wet and without leaving the heat. In addition, wool emits heat when it absorbs moisture. The curly shape of the fibers makes room for air, and air is important in terms of insulation. Wool has strength and elasticity and provides durable garments that can be used time and time again! A woolen garment does not need to be washed as often as other grades, but must be properly washed to avoid shrinkage or unnecessary wear.

Hvordan ta vare på ulla

Ullplaggene fra Memini har lang levetid hvis de blir tatt godt vare på. Les vaskeanvisning på vedlikeholdslappen i plagget nøye og husk å vaske plagg med lignende farger sammen.

Maskinvask: 

 • Vask kun 3-4 plagg i maskinen om gangen.
 • Bruk maskinens skånsomme ullprogram og bruk spesialvaskemiddel for ullvask. 
 • Husk å stille maskinens sentrifugering på laveste trommelhastighet.
 • NB! Restart maskinen før ny innstilling for å være sikker på at maskinen har slettet forrige program.

Håndvask: 

 • Bruk et spesialvaskemiddel for ullvask som løses opp i vannet før bruk. 
 • Vannet må være høyst 40°C Ikke la plagget ligge i bløt.
 • Ikke gni plagget, men klem på det mens du vasker, så ikke fibrene toves. 
 • Skyll plagget nøye og klem (ikke vri) alt vannet ut. Bruk gjerne et håndkle.
 • Tørk plagget liggende flatt 

 

How to take care of your wool garment

The woolen garments from Memini have a long life if they are well taken care of. Carefully read the care instructions in the garment in the garment and remember to wash garments with similar colors together.


Washing by machine
 • Wash only 3-4 garments in the machine at a time.
 • Use the machine's gentle wool program and use special detergent for wool washing.
 • Remember to set the machine's spin at the lowest reel speed.
 • NB! Restart the machine before re-setting to make sure the machine has deleted the previous program.
Washing by hand:

Use a special detergent for wool washing that dissolves in the water before use.
The water must be no more than 40 ° C. Do not leave the garment soaked.
Do not rub the garment, but squeeze it while washing, so that the fibers are not felt.
Rinse the garment carefully and squeeze (not twist) all the water out. Use a towel.
Dry the garment lying flat

Når uhellet er ute....

Det hender at ullplagg havner i feilvask og dermed tover seg (les: Krymper). Dette skal ikke skje med våre Meminiplagg om vaskeanvisningen blir fulgt. Husk å sjekke innstillinger på vaskemaskin for trommelhastighet! Om uhellet allikevel er ute finnes det nå produkter på markedet som er verdt å prøve. Et av disse er den norske oppfinnelsen Unshrinkit. Denne kan du lese mere om og kjøpe her: http://www.yourvismawebsite.com/thune-import

Ouups - I shrinked it!!!!

Sometimes it happens that woolen garments end up shrinking due to the wrong washing . This should not happen with our Memini wool garment if the washing instructions are followed. Remember to check the settings on the washing machine for reel  speed! If the accident happens, there are now products on the market that are worth trying.

Vikonsept AS | Postboks 2515, 5512 , Norway
+47 52 71 69 95 | hello@memini.no | Org.nr 988 790 605