Hvordan ta vare på ulla

Les mer

Hvordan ta vare på ulla

Ullplaggene fra Memini har lang levetid hvis de blir tatt godt vare på. Les vaskeanvisning på vedlikeholdslappen i plagget nøye og husk å vaske plagg med lignende farger sammen.

Maskinvask: 

 • Vask kun 3-4 plagg i maskinen om gangen.
 • Bruk maskinens skånsomme ullprogram og bruk spesialvaskemiddel for ullvask. 
 • Husk å stille maskinens sentrifugering på laveste trommelhastighet.
 • NB! Restart maskinen før ny innstilling for å være sikker på at maskinen har slettet forrige program.

Håndvask: 

 • Bruk et spesialvaskemiddel for ullvask som løses opp i vannet før bruk. 
 • Vannet må være høyst 40°C Ikke la plagget ligge i bløt.
 • Ikke gni plagget, men klem på det mens du vasker, så ikke fibrene toves. 
 • Skyll plagget nøye og klem (ikke vri) alt vannet ut. Bruk gjerne et håndkle.
 • Tørk plagget liggende flatt 

 

How to take care of your wool garment

The woolen garments from Memini have a long life if they are well taken care of. Carefully read the care instructions in the garment in the garment and remember to wash garments with similar colors together.


Washing by machine
 • Wash only 3-4 garments in the machine at a time.
 • Use the machine's gentle wool program and use special detergent for wool washing.
 • Remember to set the machine's spin at the lowest reel speed.
 • NB! Restart the machine before re-setting to make sure the machine has deleted the previous program.
Washing by hand:

Use a special detergent for wool washing that dissolves in the water before use.
The water must be no more than 40 ° C. Do not leave the garment soaked.
Do not rub the garment, but squeeze it while washing, so that the fibers are not felt.
Rinse the garment carefully and squeeze (not twist) all the water out. Use a towel.
Dry the garment lying flat

Tilbake
Vikonsept AS | Postboks 2515, 5512 , Norway
+47 52 71 69 95 | hello@memini.no | Org.nr 988 790 605